fundacja fundacje
pomoc opp
fundacja fundacje
pomoc opp
fundacja fundacje
pomoc opp
baza firm baza firm
 


Choreoterapia i inna twórczość artystyczna

2012-01-07
Choreoterapia i inna twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych.

Choreoterapia i inna twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych.

Choreoterapia to inaczej terapia tańcem, czyli forma aktywności wykorzystująca wartości lecznicze tańca, ćwiczenia muzyczno-ruchowe i improwizacje ruchowe do wybranej muzyki.

Ze względu na społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi, choreoterapia jest polecana dla osób które:
• unikają wyrażania uczuć, wyrażają je nieodpowiednimi słowami lub nie potrafią ich wyrazić
• doświadczają stałych napięć lub blokad pewnych części ciała
• mają kłopoty związane z zaburzonym obrazem własnego ciała
• doświadczają niemożności bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania
• doświadczają trudności emocjonalnych, wewnętrznych konfliktów czy dużego stresu

Choreoterapię, a także inne formy terapii opartych o twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych, od wielu lat z dużymi sukcesami prowadzi dr Leszek Ploch, założyciel i prezes Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Jak mówi: „Twórczość artystyczna jest charakterystyczną formą integracji człowieka ze światem kultury. Każdy ma prawo do rozwoju zdolności własnych i dyspozycji twórczych, nie każdy jednak ma w tym zakresie identyczne warunki. Kształtowanie społecznej wrażliwości i zrozumienia dla różnych form aktywności twórczej osób niepełnosprawnych jest zadaniem ważnym, celowym i humanitarnym”.

Dlatego też działalność fundacji obejmuje: Studio pantomimy, Teatr N czyli Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych, Orkiestrę Mazowia oraz Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca "MAZOWIACY".

Najstarszy, zespół "MAZOWIACY", powstał w 1985 roku, a jego program obejrzało już ponad 750 tys. widzów w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Norwegii. Zespół przyjmuje do swojej grupy młodzież niepełnosprawną od 16 roku życia, uczniów szkół specjalnych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, osoby zatrudnione w spółdzielniach inwalidzkich, itp.

Działalność szkoleniowa i artystyczna Zespołu oparta jest na zasadach bezpośredniego kontaktu ze sztuką - przeżycia wywołane kontaktem z muzyką, tańcem i śpiewem wprowadzają jego członków do świata, który akceptują, zaspokajając dzięki temu potrzeby kulturowe, rozwijając ich zainteresowania, pozwalając na przeżywanie poczucia szczęścia, radości i wspólnego sukcesu pracy artystycznej.

Zespół pracuje w trzech sekcjach: tanecznej, chóru i kapeli. Grupa taneczna wykonuje bogatą wiązankę tańców ludowych z różnych stron Polski, zaś grupa chóralna wielogłosowe pieśni i piosenki ludowe z różnych zakątków kraju. "MAZOWIACY" posiadają bogaty zestaw instrumentów muzycznych, strojów ludowych, rekwizytów, sprzętu technicznego, oświetleniowego i akustycznego .

Studio pantomimy jest propozycją, w której uczestnicy mają możliwość własnej, w pełni rozwiniętej przestrzennie i dynamicznie, kreacji. Połączenie aktorstwa i twórczości spełnia wiele społecznie ważnych funkcji np. rozwijającą, kompensacyjną, terapeutyczną, społeczno-adaptacyjną. Zajęcia pantomimy pozwalają poznać tajniki mim-u, tańca kreatywnego, rytmiki, akrobatyki oraz poszerzać warsztat aktorski.

Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych (TEATR N) prowadzi swoją działalność artystyczną na gościnnej scenie Państwowego Teatru ATENEUM w Warszawie. Impulsem do jego stworzenia było przekonanie, iż osoby dotknięte kalectwem mają pełne prawo do podejmowania szerokiej działalności artystycznej, nawet jeżeli odbywa się to na przekór diagnozom medycznym czy niesprzyjającym warunkom środowiskowym. W tym przypadku liczą się tylko dobre chęci i potrzeba rozwoju artystycznego zainteresowanych. Uznano teatr jako dodatkowy, niezwykle cenny podmiot integracji społecznej, wychowania w kulturze i szeroko rozumianej, czynnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W strukturze działalności Teatru Niepełnosprawnych przewiduje się, iż udział artystów na scenie nie może być ograniczany przedziałem wiekowym, a także określany ze względu na rodzaj niepełnosprawności. A zatem wśród występujących, zdarzają się następujące niepełnosprawności:
• uszkodzenia sensoryczne (wzroku, słuchu);
• zaburzenia komunikacji językowej;
• uszkodzenia motoryczne (ortopedyczne, postępujące schorzenia mięśni, niedowłady itp.);
• przewlekłe choroby somatyczne;
• upośledzenie umysłowe;
• złożone niepełnosprawności (sprzężone);
• zaburzenia emocjonalne i zachowania;
• specyficzne trudności w uczeniu się;
• autyzm i pokrewne zaburzenia.

W orkiestrze Mazowia zaangażowani są artystycznie młodzi ludzie niepełnosprawni z odmiennie różnym przygotowaniem muzycznym. W skład instrumentarium orkiestry  wchodzą takie instrumenty muzyczne, jak: fortepian, akordeon, organy, wiolonczela, skrzypce, gitara basowa, mandolina, metalofon, ksylofon, puzony, saksofon, trąbka, fletnia pana, flet poprzeczny, perkusja, kongas, kastaniety, marakasy, triangel, dzwonki talerzykowe, dzwonki diatoniczne, tamburyna, gwizdki, organki, talerze i zestaw instrumentów Orffa. Uczestnicy Mazowii, poza wieloma doświadczeniami edukacyjnymi, wychowawczymi i społecznymi, uczą się współpracy w grupie. Odbywa się to poprzez realizację zadań muzycznych, grę na instrumentach, tworzenie ilustracji muzycznych, wspólne wykonywanie zadań związanych z pielęgnacją instrumentów oraz wystrojem sali muzycznej.

Niewątpliwie te wszystkie formy aktywizacji twórczej pełnią znamienną rolę, jeśli chodzi o terapię. Ale dają także osobom pełnosprawnym moc niezapomnianych  wrażeń kulturalnych oraz wzruszeń, wynikających z uczestniczenia w procesie pokonywania własnych słabości oraz rozwoju licznych talentów przez osoby niepełnosprawne.

Więcej o działalności Fundacji Krzewienia
Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych dowiesz się na www.mazowiacy.com

 
baza firm   baza firm

Portal współfinansowany ze środków PFRON
Copyright 2009 by Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
organizacja pożytku publicznego 1%  przekaż nam procent podatku


Jesteś 2439437 osoba odwiedzającą tą stronę

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
by Ebiuro.pl